SNF - Atitudinea responsabila

» Politici de management » SNF - Atitudinea responsabila

9 principii de urmat...

In cadrul unuia dintre obiectivele legate de Dezvoltarea durabila, Consiliul international al asociatiilor din chimie (ICCA = International Council of Chemical Associations) a intensificat programul sau referitor la "Atitudinea responsabila" („Responsible Care") in industria chimica, prin publicarea, in februarie 2006, a unei noi Carte globale mondiale ("Responsible Care Global Charter").

Ca membru al Uniunii asociatiilor din industria chimica din Franta (UIC = l 'Union des Industries Chimiques), ca partizan al principiilor atitudinii responsabile, SNF se angajeaza sa-si desfasoare toate activitatile cu o grija permanenta pentru imbunatatirea securitatii ocupationale, protejarea sanatatii si mediului inconjurator si sa aplice urmatoarele principii :

 

1. Sa se asigure ca :

 • politica definita si pusa in aplicare in domeniul securitatii ocupationale, protectiei sanatatii si mediului inconjurator este conforma cu principiile actuale si elementele cheie ale „Cartei mondiale privind atitudinea responsabila" ;
 • aceasta politica este clar definita ca parte integranta a politicii generale a firmei.

2. Sa vegheze ca aceste principii sa fie cunoscute si aplicate de conducere si intreg personalul, in toate activitatile lor industriale si comerciale.

3. Sa stabileasca criteriile de evaluare a subcontractantilor si partilor contractante, astfel incat sa poata verifica permanent daca acestia opereaza in conformitate cu principiile „Programului privind atitudinea responsabila".

4. Sa respecte, in diversele sale activitati, reglementarile si recomandarile profesionale si sa puna in practica cele mai bune practici industriale.

Sa se straduiasca sa-si amelioreze continuu performantele in domeniile securitatii ocupationale, protectiei sanatatii si mediului inconjurator.

Sa evalueze efectele activitatilor sale asupra sanatatii, securitatii ocupationale a personalului, clientilor, comunitatii si mediului, pentru a controla si a diminua aceste efecte.

Sa ia parte la dezvoltarea si implementarea reglementarilor, impreuna cu autoritatile si cu organizatiile competente.

5. Sa informeze personalul asupra naturii si caracteristicilor instalatiei si asupra efectelor potentiale ale produselor. In particular, sa implementeze proceduri interne destinate prevenirii accidentelor sau limitarii consecintelor acestora si sa contribuie la implementarea procedurilor externe corespunzatoare.

6. Sa comunice informatiile necesare clientilor, publicului si autoritatilor implicate. Suplimentar, sa isi sfatuiasca clientii pe intregul lant valoric al produsului, asupra modului in care trebuie sa efectueze operatiunile de manipulare, utilizare si eliminare a produselor, respectand masurile pentru protectia sanatatii, securitatii ocupationale si mediului inconjurator.

7. Sa caute cea mai eficienta posibilitate tehnico-economica in utilizarea resurselor, valorificarea subproduselor si reducerea si tratamentul deseurilor ; sa se asigure ca toate procesele aplicate respecta procedurile privind sanatatea, securitatea ocupationala si protectia mediului inconjurator.

8. Sa contribuie la cercetarea in domeniul securitatii ocupationale si a protectiei sanatatii si mediului inconjurator.

9. Sa asigure promovarea principiilor atitudinii responsabile si implementarea lor, impartasind, de fiecare data cand este posibil, experienta sa cu ceilalti participanti la program.

In particular, sa comunice in mod regulat asupra performantelor legate de securitate -sanatate - mediu inconjurator si asupra implementarii principiilor atitudinii responsabile.

In spiritul deschiderii la dialog, sa se angajeze sa depaseasca faza autoverificarii punerii in practica a principiilor atitudinii responsabile si sa apeleze la un proces de verificare extern, intarind astfel increderea in firma a partenerilor de afaceri.

 

GHID DE BUNE PRACTICI

 • Presedintele consiliului de administratie este cel care angajeaza propria companie. El se angajeaza sa implice in program toti directorii de platforme. Aceasta implicare este validata prin semnatura directorilor respectivi.
  Orice schimbare a marcii comerciale sau a presedintelui consiliului de administratie va impune resemnarea documentelor.
 • Compania se angajeaza sa participe la „Programul atitudine responsabila" in toate tarile in care opereaza si sa sprijine orice initiativa lansata in spiritul atitudinii responsabile in aceste tari.
 • Fiecare semnatar se angajeaza sa raspunda :
  • in fiecare an, la auditul extern privind performantele indicatorilor cheie ai sistemului sanatate - securitate ocupationala - mediu inconjurator,
  • la minim fiecare trei ani, la propriul audit intern privind implimentarea „Programului atitudine responsabila".
 • Absenta raspunsului, doi ani succesiv, la unul din aceste audituri, poate atrage dupa sine retragerea statutului de membru al "Programului atitudine responsabila" si anularea licentei de utilizare a logo-ului asociat.
 • Fiecare semnatar se angajeaza sa puna in practica procedurile care sa permita asigurarea credibilitatii informatiilor furnizate referitor la performantele sistemului de sanatate - securitate ocupationala - mediu inconjurator si de implementare a principiilor atitudinii responsabile.
 • Compania va afisa logo-ul „Atitudine responsabila (Responsible Care)" ori de cate ori va fi posibil, in conformitate cu Carta de utilizare asociata.